transcosmos Việt Nam Transform the Future

Client : transcosmos
Year : 2023

Chương trình Year End Party – TRANSFORM THE FUTURE đã chính thức khép lại hành trình 2023 trọn vẹn của #transcosmosVietNam. Với sự góp mặt của tập thể đại gia đình hơn 1.500 thành viên transcosmos, cùng nhau ngồi lại quây quần, nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của năm 2023, và thể hiện quyết tâm hướng đến mục tiêu bứt phá - Transform The Future trong năm 2024.

TRANSFORM THE FUTURE - Biến đổi tương lai để trở thành doanh nghiệp số 1 trong cung cấp Dịch Vụ Trải Nghiệm Khách Hàng (CX), trong lĩnh vực Business Process Outsourcing (BPO) và dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, mở ra một chương mới trong quá trình phát triển của transcosmos Việt Nam, đó cũng chính là “KEY MESSAGE” chính của chương trình.

Trân trọng cơ hội, trân trọng transcosmos, chúc cho những giá trị mà transcosmos đã vun đắp, sự chuyên nghiệp mà transcosmos đã tạo dựng, vẫn sẽ luôn được giữ gìn, vững bước tiến tới tương lai rực rỡ, bằng những sáng kiến và đổi mới không ngừng bứt phá.